torsdag 23 augusti 2012

Tack och hej!

Som ni säkert har märkt så har inte den här bloggen varit igång på sistone. Vi har i stället valt att använda oss av andra kanaler för att kommunicera med er. Hoppas att ni har hittat oss!

Vi kommer inte att blogga mer här, utan hoppas att ni i stället vill gilla oss på Facebook och följa oss på Twitter.

Vi hörs!

torsdag 10 maj 2012

Studiebesök av Portalen i Norrköping

Den 10 maj fick MINE studiebesök av ett samverkansprojekt i Norrköpings kommun som heter Portalen. Syftet med Portalen är att öka sysselsättningen för personer i stadsdelen Hageby i Norrköping och initiativet kommer från Migrationsverket, ABF, Arbetsförmedlingen, Marieborgs Folkhögskola och Hyresbostäder. Portalen startade sommaren 2011 och har olika aktiviteter som ska stödja arbetssökande och visa på möjligheter till att få sysselsättning och att utbilda sig. Portalen ska även fungera som en plattform där arbetssökande kan skapa kontakter med näringsliv och där man kan fånga upp arbetssökande genom att finnas i samma miljö. Portalen i Norrköping funderar på att starta aktiviteter som t.ex Mentorprogram och fick därför ta del av MINEs erfarenheters inom detta och utbyta idéer om integration -och mångfaldsarbete.

torsdag 19 april 2012

Avslutningslunch med Yrkesmentorprogram 1


Den 18 april anordnade MINE det sista mötet i Yrkesmentorprogram 1. Mentorer och adepter träffades tillsammans med MINE för att summera programmet och vad man kan förbättra. Efter en god lunch med mat från föreningen Yalla trappan i Rosengård avslutade mentorer och adepter sitt samarbete från Yrkesmentorprogram 1. Vi tackar alla deltagare för ett bra arbete och önskar alla adepter lycka till med sitt arbetssökande!  
torsdag 12 april 2012

MINE matchar mentorer och adepter i Yrkesmentorprogram 3


MINE anordnade sitt första matchningstillfälle mellan mentorer och adepter i MINEs lokaler. Efter att Elvira haft en kort genomgång träffade adepter sina mentorer för första gången. Under 1 år kommer mentorer och adepter att träffas i ett ömsesidigt utbyte med syfte att stödja den arbetssökandes väg till arbete. 
Vi önskar alla deltagare i Yrkesmentorprogram 3 lycka till!

torsdag 22 mars 2012

Utbildningsdag för Yrkesmentorprogram 3


MINE höll sin utbildningsdag för mentorer till Yrkesmentorprogram 3 onsdagen den 21 mars. Utbildningen för mentorer består av tre delar: Elvira Nilsson informerade om MINEs verksamhet och mentorprogram och Peter Nisses beskrev det moderna mentorskapet. Slutligen talade Maria Chowdhury om mångfald och kultur.  Peter Nisses driver Mentorhuset och är psykolog och erfaren mentor och gav uppslag på metoder, verktyg och tillvägagångssätt som är viktiga under mentor-adept möten. Efter lunch fortsatte vi med värderingsövningar och diskuterade olika situationer som kan uppstå. 
Maria avslutade dagen med att diskutera normer, kultur och mångfald genom övningar där man uppmärksammar attityder och förutfattade meningar. 

Vi på MINE ser fram emot att Yrkesmentorprogram 3 ska starta och önskar våra motiverade mentorer och adepter lycka till!

torsdag 1 mars 2012

Uppföljningsträff för mentorprogram 2


 MINE hade sin första uppföljningsträff för yrkesmentorprogram 2 den 1 mars. Vi träffades i MINE:s lokaler där det bjöds på frukost och mingel och därefter hade vi olika fall som diskuterades i grupp. Adepter och mentorer fick studera autentiska fall som har uppstått under mentorprogrammen genom åren för att sedan diskutera detta och presentera för övriga. T.ex. kan det handla om hur man hanterar en situation där adepten inte känner sig bekväm med att prata svenska och hellre vill kunna uttrycka sig på engelska för att kunna framföra sitt budskap till sin mentor. Mentorn å andra sidan tycker att adepten ska prata svenska för att kunna utveckla sina språkkunskaper. Syftet med att diskutera dessa olika situationer är att vara medveten och kunna diskutera de hinder som kan uppstå genom mentorprogrammets gång. Det blev en innehållsrik diskussion med många kloka synpunkter från adepter och mentorer.

                                        

torsdag 16 februari 2012

VI+DOM=OSS Frukostseminarie med Jesper Fundberg


MINE:s projekt VI+DOM=OSS som är finansierat av Europeiska Socialfonden hade sitt första frukostseminarium den 15 februari 2012. Vi passade på att ge ett smakprov av de teman som kommer att diskuteras under utbildningen i höst där företag får chansen att utbilda sig till kulturagenter och på så vis öka kunskapen om sin arbetsplats. Maria Chowdhury som är projektledare för VI+DOM=OSS öppnade seminariet med en värderingsövning. Övningen belyste vad det innebär att vissa av oss tolererar medan andra av oss blir tolererade av våra medmänniskor. 
Jesper Fundberg som är forskare vid Malmö högskola föreläste om normer i arbetslivet.  Jesper  är universitetsadjunkt vid Malmö högskola och forskar om idrott ur ett genus (maskulinitet) och etniskt perspektiv. Tyngdpunkten under föreläsningen låg på att diskutera normer och hur dessa tar sig uttryck. Normer är tysta och har därför ett tolkningsföreträde. Till exempel talar vi aldrig om "mansfotboll" men däremot om damfotboll. 

I projektet VI+DOM=OSS kommer personer från företag som medverkar att utbildas till kulturagenter och få kunskap om sin arbetsplatskultur med syfte att öka mångfalden på arbetsplatsen. Utbildningsdagarna kommer att ske den 15/9, 26/9 och den 17/10 under 2012. Det är gratis att delta och vi vill att man har mandat från sin arbetsplats att genomföra positiva förändringar och vill arbeta för ökad mångfald. Anmäl eller läs mer här.